Il kit ed i predecessori dello Stg 57
004-KIT-PUL-SVIZ-7,5_svizzere